Eesti keel ja situatsioonide käsitamine veebi kaudu

See veebilehekülg on ühenduses uurimusega „Eesti keel situatsioonide käsitamise tüpoloogias: keelesisene ja keeltevaheline variatsioon sugulaskeelte vaatenurgast“. Uurimus on osa rahvusvahelisest projektist, kus võrreldakse erinevaid maailma keeli. Eesti keele osauurimuse tulemusi võrreldakse kõigepealt soome keele, kuid ka teiste maailma keeltega.

Uurimuse ainestik kogutakse katsetega. Praeguse COVID-19 eriolukorra tõttu viiakse katsed läbi veebi kaudu. Kui olete huvitatud katses osalemisest, palun võtke ühendust vastutava uurijaga. Nii saate täpsemat infot katse läbiviimise kohta ja leiame Teile katses osavõtuks sobiva aja!

Sellele leheküljele on kogutud infot uurimuse ja katse kohta.

  • Teretulemast katsele! -vaheleht kirjeldab praktiliselt, kuidas katse teostatakse ja annab nõu näiteks selle kohta, kuidas katsekohale saab.
  • Uurimuse kirjeldus sisaldab detailset kirjeldust katse ja ainestikku kogumise ning säilitamise kohta.
  • Isikuandmete töötlemine seletab, mis andmeid uuritava kohta kogutakse katse käigus ja kuidas neid töödeldakse.
  • Kui otsustate osaleda katses,
    • palutakse teil esiteks tutvuda uurimuse kirjelduse ja isikuandmete töötlemise detailidega ning siis allkirjastada digitaalselt nõusoleku vorm; selle saate laadida alla siit.
    • palutakse Teie käest mõningaid üldisi isikuandmeid, mida kasutatakse ainestiku paremaks analüüsimiseks. Isikuandmete vormi leiate siit. (Kui elate väljaspool Eestit, palun kasutada seda vormi.)
  • Kui uurimus läbi saab, saadetakse uurimuse ainestik uuritavate nõusoleku korral Soomes keeleteaduslike ainesti­ke andmehoidlasse nimega Kielipankki ehk Keelepank, mille tegevusega võite tutvuda eesti keeles, soome keeles ja inglise keeles.
  • Uurimuse andmekaitseavaldust võib lugeda siit.