Tere tulemast katsele!

Sellel leheküljel leiate infot selle kohta, kuidas uurimuse „Eesti keel situatsioonide käsitamise tüpoloogias: keelesisene ja keeltevaheline variatsioon sugulaskeelte vaatenurgast“ ainestiku kogumise katses võib osaleda.

KES?

Olete sobiv katseisik ehk uuritav, kui

  • olete vähemalt 18-aastane;
  • eesti keel on (üks) Teie emakeel(test);
  • Teile sobib, et Teie häält ja pilti salvestatakse ning Teie kõnet kasutatakse uurimuse ainestikuna;
  • Teil on umbes 45 minutit aega.

Uurimuses osalemine on vabatahtlik, ja võite iga hetk sellest loobuda, ilma et peaksite oma otsust selgitama.

Kui olete huvitatud katses osalemisest, palun võtke minuga ühendust, nii leiame Teile katses osavõtuks sobiva aja!

KUS?

Praeguse COVID-19 eriolukorra tõttu viiakse katsed läbi veebi kaudu. Vahendiks kasutatakse Microsoft Office 365 rakenduste hulka kuuluvat grupitöötarkvara Microsoft Teams. Selle saab laadida tasuta alla siit (tarkvara on saadaval ka eesti keeles), kuid katses osalemiseks pole allalaadimist vaja, vaid saate osaleda külalisena Teams-koosolekul ka otse brauseris.

Katsekoosolekule saate kohale nii: Kui oleme saanud sobiva katseaja kokku lepitud, saadan Teie meiliaadressile kutse Teams-koosolekule. Klikkige linki, mis ütleb: “Liity Microsoft Teams -kokoukseen”, ja brauser juhatab Teid vaheleheni, kus saate valida kas jätkata brauseriga või siis liituda koosolekule Teams-rakendusega. Kui Teil on rakendus juba kasutusel oma arvutis, võite kasutada seda. Kui valite jätkata brauseriga (“Continue on this browser”), brauser palub luba kasutada Teie arvuti mikrofoni ja kaamerat. Lubage neid kasutada, ja saategi kohale. Valige veel liituda koosolekule, nii võtan Teid vastu, siis kui koosoleku aeg algab, ja saame hakata katsetama!

KUIDAS?

Katse toimub Teamsis videokoosolekuna. Selle jooksul näitan Teile oma arvuti ekraani jagades seeria lühikesi videojuppe ja teise seeria pilte. Pärast igat videot või pilti tuleb Teil kirjeldada lühidalt eesti keeles, mida videol või pildil nägite. Katse alguses on kaks proovivideot ja proovipilti, millega harjutatakse enne päris katse algust. Aega katsele läheb umbes 30–45 minutit.

Koosolek koos Teie hääle ja näopildiga salvestatakse videona. Hiljem videod litereeritakse (ehk kõne pannakse kirja) ja lõpuks analüüsitakse keeleteaduslikult.

Seoses uurimusega palun lisaks Teie käest taustandmetena mõningaid üldisi isikuandmeid (vanus 10 aasta täpsusega, sugu, keel(t)eoskus, haridustase), mida kasutan ainestiku paremaks analüüsimiseks (isikuandmete töötlemine on kirjeldatud täpsemalt siin).

ENNE KATSET

Enne katsele tulekut võite tutvuda uurimuse kirjeldusega. See sisaldab detailset kirjeldust nii katse läbiviimise, osalemise vabatahtlikkuse, ainestiku kasutuse, uuritava identifitseerimise, kogutavate andmete ja andmete säilitamise ning arhiveerimise kohta. Lisaks palun Teil tutvuda uurimuse käigus kogutavate isikuandmete töötlemise kirjeldusega. Vaatame igal juhul nii uurimuse kirjelduse kui ka isikuandmete töötlemise kirjelduse koos läbi enne katse algust.

Kui olete tutvunud uurimuse kirjelduse ja isikuandmete töötlemisega ning tunnete, et olete saanud piisavalt informatsiooni uurimuse kohta, palun Teil täita ja digitaalselt allkirjastada nõusoleku vorm. Sellega kinnitate, et olete saanud piisavalt informatsiooni uurimuse kohta, olete nõus osalema uurimuses ja lubate uurimuse läbiviimisel oma isikuandmeid töödelda. Samas palun Teil ka märkida, kas olete nõus oma ainestiku arhiveerimiseks pärast selle uurimuse lõppu. (Nõusoleku vorm asub uuritava informeerimine ja nõusolek -faili viimasel, neljandal leheküljel). Küsige katsekoosolekul julgelt kõike, mille kohta soovite lisainfot, enne vormile alla kirjutamist! (Kui digitaalselt allkirjastada ei ole võimalik, võite printida nõusoleku vormi, kirjutada käsitsi alla ja pildistada või skaneerida täidetud vormi.)

Lisaks võite soovi korral täita ka isikuandmete vormi juba enne katsele tulekut (kasutage koodinime, mille minu käest saate), kuid seda saab teha ka katsekoosolekul. Vormi leiate siit. (Kui elate väljaspool Eestit, palun kasutada seda vormi.)

Lisaks võite tutvuda uurimuse andmekaitseavaldusega ja Soome Keelepangaga, kuhu ainestik saadetakse arhiveerimiseks Teie nõusoleku korral (vt ka Keelepanga originaalsed tutvustused soome keeles ja inglise keeles ning Keelepanga veebilehekülge).

PÄRAST KATSET

Siis võime soovi korral rääkida täpsemalt oodatud tulemustest või lihtsalt nautida uhkust teaduses kaasa löömise üle!

Kohtumist ja katsetamist innuga oodates
Maija Belliard